Nhà

CÁP EV

CÁP EV


WORKERSBEE là một công ty tích hợp sản xuất, nghiên cứu và phát triển và kiểm tra chất lượng. WORKERSBEE đã triển khai sản xuất Cáp EV để thử nghiệm nguyên liệu thô, giao tiếp bản vẽ sản xuất, gỡ lỗi và hiệu chuẩn máy móc sản xuất, chuyên môn hóa quy trình sản xuất và tiêu chuẩn hóa kiểm tra chất lượng sản phẩm.

WORKERSBEE có 5 trung tâm R&D, 2 nhà máy và đã hình thành hệ thống bán hàng và dịch vụ ở cả Trung Quốc và Châu Âu.


Cần giúp đỡ? để lại lời nhắn

Để lại lời nhắn
Gửi đi

Nhà

Các sản phẩm

whatsApp

tiếp xúc